קבצים

https://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/1994/f39_מכתב הזמנה למיונים.docx