קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Enahaloz%2Eorg%2Eil%2Fcgi-webaxy%2Fsal%2Fsal%2Epl%3Flang=he%26ID=670177_nahaloz%26act=view%26dbid=pages%26dataid=2317%26fid=f39%26name=מצגת%20תמונות%20לסיכום%202019%2Epdf