קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Enahaloz%2Eorg%2Eil%2Fmedia%2Fsal%2Fpages%2F2355%2Ff39_הסדר עם קיבוצים כללי - בנק לאומי%2Epdf