קבצים

https://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/3399/f39_הודעת תרגיל ביטחון 6.12.2022.docx