קבצים

https://www.nahaloz.org.il/media/sal/pages/3407/f39_עדכון תעריפי חשמל חורף.docx