מכרזים של התנועה הקיבוצית

17/07/2023

מצורפים קולות קוראים לתפקידים:
  • מנהל.ת מחלקת ביטחון באגף צעירים ומעורבות בחברה - התנועה הקיבוצית
  • מנהל.ת תחום צמיחה וקליטה באגף חברה וקהילה - התנועה הקיבוצית
לפרטים נוספים לחצו על הקבצים המצורפים מטה.
אתר נחל עוז