קיבוץ נחל עוז

אירועים קרובים

18:30 16/08/2022
ישיבת הנהלת קהילה מס' 08-22

על סדר היום: אישור פרוטוקול, קבלה לחברות, צוות מוג...


08:30 19/08/2022
שיתוף ציבור-חג ה70

מוזמנים להגיע לשתף ברעיונות לקראת החגיגות