קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

חירום


תזכורת למספרי הטלפון:

אילן פיורנטינו (רבש"צ) 7917303- 054
ניסן דה-קלו (סגן רבש"צ) 052-8900329

 שומר לילה 054-7917216

לינה טפר (יו"ר צח"י) 5600938- 054
אלי דודאי (סגן יו"ר צח"י) 3211803- 054

טלפון בחמ"ל - רק בעת חירום ופתיחת החמ"ל
6805359 - 08 ; 6612476 - 08 ; 6805218 - 08


*מצורף מטה דף קשר של אנשי צח"י נחל עוז

מסמכים מצורפים

דף קשר צחי נחל עוז
חסר רכיב