קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

תחילת עבודה עם המסלקה הפנסיונית

07/12/2016

שלום לכל החברים,

לאור ההחלטות הקיימות בתקנון הפנסיה ולאור תקנה חדשה שהוציא רשם האגודות השיתופיות, הקיבוץ נדרש להגיש דוח אקטוארי עדכני כחלק מהמאזן של שנת 2016.
לשם כך יש לעדכן את המידע הפנסיוני של החברים. 

אנו עובדים בליווי צמוד של חברת יעוץ פנסיוני חיצוני – חברת טנא, המפיקה עבורנו דוחות מצב פנסיוני.

בימים אלה עומדת לרשותנו המסלקה הפנסיונית לשם השגת נתונים מדויקים. המסלקה הפנסיונית היא גוף שהוקם על ידי משרד האוצר ומאפשר לכל אזרח לקבל את כל המידע הפנסיוני הקיים לגביו, ותוכנת טנא מאפשרת לנו לקבל מהמסלקה מידע שוטף למשך עשר שנים.

על מנת לקבל מידע מהמסלקה הפנסיונית נדרש החבר לחתום על ייפוי כוח.
על מנת לחתום על ייפוי הכוח, על כ"א מהחברים לגשת למזכירות, למשרדו של ספי.

המועדים להחתמה הם:

יום ראשון 11/12 בשעות 19:00 – 15:00
יום רביעי 14/12 בשעות 19:00 – 15:00

מודה לכם על שיתוף הפעולה
מנהלת הקהילה
אילת גלס

חסר רכיב