קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

מבצע עיקור וסירוס חתולי רחוב

07/06/2017

המועצה מבצעת גם השנה מבצע לעיקור וסירוס חתולי רחוב ביישוובי המועצה ובמוסדותיה במימון המועצה.

המבצע יתחיל בחודש יוני 2017.

מטרת המבצע - שליטה באולוסיית החתולים, הפחתת המלטות לא מבוקרות ומניעה של מפגעים סביבתיים ותברואתיים.
חסר רכיב