קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

תאריכים לאסיפה ולמפגשי ציבור

18/10/2017

חברים שלום,
נא רשמו לפניכם -

ערב שיתוף ציבור
הסברים על תקנון שיוך הדירות המעודכן

עם עו"ד דניאל עין דור ממשרדו של עו"ד עומר כהן
ביום א' 22/10 בשעה 20:45 במועדון

אסיפה
תקנון שיוך דירות

ביום א' 5/11 בשעה 20:00
בהשתתפות של עו"ד דניאל ולאחר מכן הצבעה.

ערב שיתוף ציבור
בנושא התכנית האסטרטגית המעודכנת

ביום ג' 14/11 בשעה 20:00

אסיפה
בנושא התכנית האסטרטגית המעודכנת

ביום ג' 21/11 בשעה 20:00.


חסר רכיב