קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

תעריפי החשמל יוני - מרץ

28/02/2018

תעריפי החשמל בתקופת החודשים מרץ - יוני

(כולל מע"מ בשיעור 17%) בעד כל קוט"ש:

בשעות הפסגה 54.94 אגורות
בשעות הגבע 45.77 אגורות
בשעות השפל 38.05 אגורות


חלו גם שינויים במקבצי השעות:

ניתן לבקר באתר חברת החשמל בלינק המצורף ולהדפיס את מקבצי השעות כפי שחברת החשמל מפרסמת אותם, אין להתייחס לתעריפים המופיעים באתר חברת החשמל אלא לתעריפים המפורטים בדף זה.
לחצו כאן למקבצי שעות התעו"ז באתר חברת החשמל.

לכל המעוניין, מצורף קובץ להורדה להדפסה.

מסמכים מצורפים

תעריף חשמל עונת מעבר
חסר רכיב