קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

תכנית "קהילות נפגשות"

01/05/2018
התכנית תפגיש 4 זוגות של קהילות מרחבי הארץ, בעלות נרטיב שונה ומאפיינים שונים. המפגשים תקיימו במגמה לעודד שיח זהויות, לחזק את הקשרים החברתיים, למצוא מכנים משותפים ולקבל את השונה. כל זאת תוך התחשבות וכבוד לזהות הייחודית של הקהילה שמנגד. התכנית פועלת בשיתוף החברה הארצית למתנ"סים ועמותת "הרעות" הפועלת מזה שנים רבות לחיזוק המשותף בקרב קהילות שונות בחברה הישראלית.

התכנית מזמינה קהילות יישוביות לתכנון והובלת אירוח הדדי הכולל ימי הכרות וסיור משותף, כמערך מתמשך של מפגשים להגברת הכרות בלתי אמצעית בין שונים ותרגומם למעגלי קשרים עמוקים וארוכי טווח בין קבוצות ויחידים . אנו מניחים כי הפעלתה של תכנית זו תסייע רבות בהפחתת ממדי הניכור בחברה הישראלית וביצירת מכנים משותפים במרחב תחומי חיים , זאת מבלי לאבד דבר מנרטיב המקור של קבוצת האם.

הקריטריונים הראשוניים לתכנית:
1) קהילה שאינה מתמודדת עם משבר או קושי ספציפי בתקופה הנוכחית, ופנויה לתהליך של צמיחה.
2) הימצאות רכזת קהילה/פעילים אחרים בקהילה שניתן לגייס להנעת והובלת התהליך (נציגנו דני רחמים).
3) אוכלוסייה בוגרת או מעורבת הכוללת בתוכה גם מבוגרים, הפנויים מנטלית וטכנית למפגשים בעלי תוכן ערכי*.
4) קהילה הבשלה לשיח זהויות, המעוניינת ורוצה בכך (אנחנו מצוותים לנתיב העשרה כקבוצה אחת מול ישוב חילוני/דתי/ערבי/בדואי אחר).

מסגרת התקציב לכל זוג קהילות:
קבוצות מנהיגות יישוביותחומרי פעילות וכיבוד למפגש חודשי של 4 ש'5,000 ₪ לכל קהילה 10,000
ימי סיורהיסעים 3,000 ₪ להסעות *6 ימי סיור 18,000
הזנה, כניסה לאתרים75 ש"ח למשתתף *50 משתתפים
*6 ימי סיור 
22,500

במהלך השנה יתקיימו סיורים ומפגשים באורך יום מלא. יש לבדוק את הנכונות של משתתפים להשתתפות בימים כאלו.
העלויות על חשבון העמותה. הקבוצה מונה 25 חברים מקסימום ולכן כל המקדים להירשם זוכה! ההרשמה על גבי לוח המודעות וניתן התקשר לדני רחמים.

מנהלת התכנית- עינב רגב
החברה למתנ"סים
058-5900100

חסר רכיב