קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

שיתוף הקהילה בחזון החינוכי


"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"
יאנוש קורצ'אק

לאחר תקופת עבודה ממושכת של צוות שכלל: אנשי חינוך, ארגון, הנהלה והורים הושלם הבסיס לבנייתו של חזון החינוכי לקהילת נחל עוז.
התהליך התקיים בעקבות החלטת הקהילה ששמה לעצמה מטרה מוגדרת לבנות חזון למערכת החינוך.

בעבודתנו התמקדנו בכל התחומים הקשורים לחינוך:
  • מערכת החינוך – מה תפקידה של המערכת וכיצד אנו הקהילה רוצים לראות אותה ?
  • הילדים – מה היא דמותו של הבוגר במערכת וכיצד נעשה זאת מהגן ועד סיום י"ב ?
  • הצוות – מי הוא הצוות שנרצה שיעבוד בחינוך, מה תפקידו וכיצד נשמר אותו ?
  • ההורים והקהילה – כיצד נבנה ונשמור על דיאלוג פתוח ופורה בין ההורים והילדים ומערכת החינוך ?

שיתוף ישיר של כלל חברי הקהילה בחזון, עקרונותיו ודרכים ליישומו הוא צורך בסיסי להשלמתו הסופית.
הכוונה היא להיעזר בדברים שיעלו בדיון הקהילתי שיתקיים ביום שישי 11.5 בין השעות: 08:15-12:15.
לאחר ריכוז הערות והארות שיעלו יערך סיכום ויושלם החזון.

חשוב מאוד שכל חברי הקהילה ייקחו חלק בדיונים.

החינוך חשוב לכולנו.

אורנה בראואר
חסר רכיב