קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

עדכונים מהמועצה 19.3

19/03/2020

ערב טוב,
בעקבות הצו שהוציא משרד הבריאות, אנו מעדכנים על ההנחיות החדשות. אנא קראו בעיון. בהתאם לצו החדש- אי עמידה בהנחיות אלו עלולה לגרור קנסות.

אין לצאת ממקום המגורים או מקום השהיה למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות הבאות:
⬅ הגעה לעבודה וחזרה ממנה.
⬅ הצטיידות במזון, תרופות, מוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים.
⬅ קבלת שירות רפואי.

הפעולות שיותרו:
⬅ תרומת דם.
⬅ הפגנה.
⬅ פעילות ספורט שלא עולה על חמישה משתתפים.
⬅ יציאה ממקום מגורים של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום לזמן קצר ולמקום בקרבת מקום המגורים.
⬅ יציאה לחתונה הלוויה או תפילה.
⬅ סיוע לאדם שזקוק לכך.

אנא זכרו- קהילת שער הנגב, הינה קהילה אחראית. הקושי וההחמרה של ההנחיות, נועדו בראש ובראשונה להציל חיים ולעצור את התפשטות הקורונה בישראל ובשער הנגב בפרט.

נדרשת אחריות והתגייסות נרחבת של כל קהילת שער הנגב.

ערב טוב ורק בריאות,
מועצה אזורית שער הנגב

חסר רכיב