קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

חיסון כלבים אביב 2021

06/05/2021

לבירורים בטלפון מס 08-6892079
גבית תשלום תבוצע דרך מזכירות הישוב

*יחוסנו הכלבים מעל גיל 3 חודשים.
 *את הכלבים יש להביא קשורים בשרשרת, ההנחה בתשלום אגרת רישיון לכלב/ה מסורס/מעוקרת -באישור וטרינרי חתום!
  1. אגרת רישיון וחיסון לכלבה שאינה מעוקרת או כלב שאינו מסורס 342 + 29.5 = 371.5 ₪.
    כלבים מתחת לגיל שישה חודשים וכלבים מעל גיל 8 שנים לפי רישום באתר משרד החקלאות, פטורים מתשלום אגרה מוגדלת וישלמו רק 66.5 ₪.
    לפטור מחמת סיבה בריאותית או כלבים טהורי גזע - יש להגיש בקשה בכתב לח"מ בהתאם לנוהל שפורסם באתר המועצה
    (או להתקשר למחלקה 08-8509804)
  2. אגרת חיסון ורישיון לכלבה מעוקרת או כלב מסורס - 52 ₪.
  3. אגרת סימון בשבב אלקטרוני - 74 ₪
המחזיק כלב חייב לשמור עליו בחצריו. יש לסמן את החצר בשלט "זהירות כלב".
במידה ויוצא לרשות הרבים הוא חייב להיות מוחזק ברצועת בידי אדם שיכול לשלוט עליו.


נא לדייק !
ד"ר ואדים איסקוביץ
חסר רכיב