קיבוץ נחל עוז

בשבת: יום ספורט בבריכה

מועד התחלה: יום שבת , 19/06/2021 , 10:00
מועד סיום: יום שבת , 19/06/2021 , 12:00
מקום האירוע: בריכה
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&f5=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f6=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f7=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f8=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f9=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f10=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f11=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f13=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f14=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f15=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f16=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f17=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f18=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f19=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f20=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f21=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f22=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f23=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f24=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f25=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f26=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f27=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f28=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f29=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f30=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f31=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f32=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f33=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f34=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f35=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f36=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f37=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f38=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f39=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f40=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f41=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f42=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f43=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f44=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename&f45=בשבת: יום ספורט בבריכה%3CD%3Ename