קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

בטחון מאגרי מידע

27/07/2022

חברים שלום,
כידוע הקיבוץ נכנס לתהליך של בחינה ושיפור בטחון המידע ביחד עם חברת מגל ובהמשך לדוח
הביקורת בנושא.

אחד הנושאים שבטיפול - הוא הכנסת המערכת לבחירה ממוחשבת לקיבוץ:
חברת 'איניגו' מספקת את שירות הפעלת מערכת הבחירה האלקטרונית והמידע מנוהל על מחשבי
החברה מוגן על ידה.

כחלק מעדכון נהלי אבטחת המידע ובעקבות המעבר למערכת קלפי ממוחשב, הפרטים הרלוונטיים
של בעלי זכות ההצבעה (מס' תעודת זהות) הועברו לחברת התוכנה לצורך הטמעה במערכת.

חבר המתנגד להעברת פרטיו לחברת 'איניגו' מתבקש להודיע על כך בכתב לתום טרנטו (ממונה
אבטחת מידע בקיבוץ נחל עוז) עד ליום ה-28.08.22.

תום טרנטו
ממונה אבטחת מידע

חסר רכיב