קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

'זו היהדות שלנו'הזמנה לכנס שיעסוק בזהות היהודית הקיבוצית וביטויה באורחות החיים ובמעגל השנה,
פתוח לכל מי שנושאים אלו בליבו ומעסיקים אותו.

הפחת רוח חיים מחודשת בזהות היהודית הייחודית שהתפתחה בקיבוצים לאורך השנים
והתאמתה לזמננו, היא משימה מרכזית בבניית הזהות הקיבוצית -
 שיש לעבוד בה כל הזמן.

לתכנית הכנס והרשמה https://www.kibbutz.org.il/he/node/10489

לפרטים: דבי ברא"ס deby@tkz.co.il יעל רז לחייני yaelr@tkz.co.il

חסר רכיב