קיבוץ נחל עוז

טופס הרשמה לגן סביון לשנת תשפ"ד כולל הסכם

מועד התחלה: יום חמישי , 17/08/2023 , 08:00
מועד סיום: יום ראשון , 03/09/2023 , 23:55
מקום האירוע:

שלום רב, 
שנה חדשה מתחילה ויש לחתום על הסכם חינוך גן סביון לשנת תשפ"ד

אתם מתבקשים לקרוא את ההסכם המצורף בעיון ולהירשם באמצעות הקישור המופיע מטה.
ההרשמה בטופס זה הינה עבור ילדי גן סביון. ניתן להירשם עד ה-31.08.2023. **ההרשמה עדיין פתוחה

שימו לב למספר דגשים:

  • כל טופס הוא עבור הרשמה לילד אחד בלבד!
    במידה ויש יותר מילד אחד שברצונכם לרשום למערכת, עליכם לרשום כל ילד בנפרד, כולל כל הפרטים.

  • בשדה הקבצים המצורפים, יש להעלות צילומי תעודת זהות של שני ההורים.

לשאלות ניתן לפנות למנהלת חינוך גיל הרך- שני יורן
מייל: gilrach@nahaloz.co.il 
נייד: 052-8897287

ברכות למצטרפים החדשים ולוותיקים המשך מהנה ופורה ושתהיה לכולנו שנה נעימה.

date=08.09.2023&type=hide&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%90%2F%D7%AA%20%D7%94%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&voptions=%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%2F%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f6=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA.%D7%96.%20%D7%A9%D7%9C%D7%95%2F%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f7=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f8=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A0%D7%97%D7%9C%20%D7%A2%D7%95%D7%96&f9=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%941%26%2344%3B%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%942&f10=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA.%D7%96.%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%941%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f11=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%941%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f13=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA.%D7%96.%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%942%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f14=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%942%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f15=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%99%D7%A9%2F%D7%AA%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3%2F%D7%AA%20(%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%91%D7%94%2C%20%D7%A9%D7%9D%2C%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F)%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f16=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%A9%20%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%95)&f17=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%D7%95%20%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%9C%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F&f18=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%201%26%2344%3B803%20%D7%A9%22%D7%97%2C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA%201%26%2344%3B900%20%D7%A9%22%D7%97%2C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%202%26%2344%3B000%20%D7%A9%22%D7%97&f19=type%3CD%3Echeckbox%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%97%D7%93%20%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2F%D7%AA%20%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%97%D7%93%20%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A1%D7%9A%2049%20%D7%A9%22%D7%97&f20=type%3CD%3Echeckbox%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2F%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%92%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%22%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A3%20%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%96%D7%94%26%2344%3B%20%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%20%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%D7%99%D7%95.%3CD%3Edefault%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2F%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%92%D7%9F%20%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%22%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A3%20%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%96%D7%94%2C%20%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%20%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%D7%99%D7%95.&f21=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%3A%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2F%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%20%D7%91%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9B%D7%9F%2C%D7%9C%D7%90&f22=type%3CD%3Echeckbox%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%A1%D7%9C%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2F%D7%AA%20%D7%A1%D7%9C%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3%20%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%3CD%3Edefault%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2F%D7%AA%20%D7%A1%D7%9C%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3%20%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D