קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

13/10/2016

אחד המשפטים (אם לא ה- ) של סוכות:
"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

קראתי שהשמחה של "והיית אך שמח" היא דרגה נעלה יותר מאשר "ושמחת".
"ושמחת" – הוא ביטוי לגילוי זמני של שמחה,
ואילו "והיית אך שמח" מבטא שמחה שהפכה לתכונת אופי קבועה באישיות.

ושמחתם בחגכם אנשי נחל עוז, והייתם אך שמחים.
אילת
חסר רכיב