קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

אסיפת חברים מס' 03-17


האסיפה תתקיים ביום ה' 30.3.17 בשעה 20:30
יו"ר האסיפה: מוישלה הראל

סדר היום:
  1. הצגת מועמד עזרא מזרחי למבקר הקיבוץ ע"י ועדת הביקורת והבאתו לאישור באסיפה.
  2. הצעת החלטה לקבלת מיתווה המינהל  לשיוך קנייני – חלופת האגודה.
  3. החלטה על ביצוע הצבעה בקלפי בנושא השיוך הקנייני על פי סעיף 2.
  4. צירוף אדר מורג לועדת ביקורת.
  5. שונות.
חומר רקע והסבר ישלח לקראת האסיפה.
אילת גלס ורני פרידלנדר

חסר רכיב