קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

משולחנה של אילת 06.04.2017

06/04/2017

רגע לפני ליל הסדר, בו אנו נזכרים שיצאנו לחירות על מנת לקיים חברה בריאה וסולידרית, אני מבקשת להתמקד בדברי בנורמות ההתנהגות בנחל עוז בתחומים שונים, כפי שנידונו בישיבת הנהלת הקהילה, וכפי שנוסחו בפרוטוקול:
"התנהגות כל אחד מחברי הקהילה ברשות הרבים בנחל עוז משפיעה על איכות החיים של כולם. הנהלת הקהילה דנה בנורמות ההתנהגות והחליטה לחדד את קוד ההתנהגות המחייב. הנהלת הקהילה רואה בנושא זה אבן יסוד לחיי קהילה תקינים וביטוי לערבות ההדדית בין חברי הקהילה. ההנהלה מבקשת ומצפה לשיתוף פעולה רחב ועמוק מצד כל חברי הקהילה.

בדיון הושם דגש על 3 נושאים:
• התנהגות נהגים (מהירות נסיעה, נסיעה בשבילי הליכה, חניה במקומות אסורים)
• התנהגות בעלי כלבים וחתולים
• התנהגות לגבי אשפה
הוחלט:
1. לגבש נוהל, שיהווה קוד התנהגות מחייב בכל אחד מן התחומים, כולל מנגנון הטמעה, הפנמה ואכיפה (מצורף).
2. להקים צוות אכיפה שיסייע בפנייה לחברים ותושבים בזמן אמת לגבי התנהגות לא נורמטיבית בכל הנושאים. הצוות כולל את דני רחמים, ספי מגן וטום דננברג."

חוסנה של קהילה מושפע מהמפגשים בין חבריה, מחוזק הרשתות החברתיות שבתוכה, אך גם מחוכמתה להחליט לגבי נורמות ההתנהגות בה, ומכוחה לאכוף החלטות אלו.
נורמות של חברה הן למעשה תרגום ערכיה להנחיות פעולה.

מתוקף תפקידי אני עסוקה באכיפה לא מעט, ואף הקמנו צוות מתוך הנהלת הקהילה, אבל ללא השותפות הפעילה שלכם חברי הקהילה לא תהיה בכך תועלת.
כל אחד מכם צריך להשמיע את הקול של הקהילה וליצור דה-לגיטימציה למפרים את הנורמה, לכל מי שנוסע במהירות מופרזת ומסכן את חברי הקהילה ובעיקר את ילדיה, לכל מי שמשחרר את כלבו להסתובב לא קשור, לכל מי שחונה על אזור, שהנוי עמל עליו ומקלקל אותו, לכל מי שעובר על הנורמות.
לכל אחד מכם ולכולכם ביחד יש תמונת מציאות רצויה לגבי המקום בו אתם חיים ולגבי איך אתם חיים.

השותפות הפעילה שלכם לגבי נורמות ההתנהגות תביא את היום יום להיות המציאות הרצויה ותיתן תוקף להחלטת הנהלת הקהילה.

חג אביב שמח
אילת גלס

חסר רכיב