קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

רענון כללי ההתנהגות בהסעות התלמידים

26/04/2017

שנת הלימודים בעיצומה וסיומה אפילו נראה באופק.
מצאנו לנכון לרענן את כללי ההתנהגות בהסעות התלמידים כדי לשמור על נסיעה בטוחה ואוירה טובה עד סוף השנה.


הנחיות מחייבות מוגשות מטעם מחלקת התחבורה, מחלקת החינוך והנהלת ביה"ס:
 • אין לרוץ אל רכב הסעה העומד בתחנה או מתחיל בנסיעה.
 • בשעת ההמתנה להסעה יש לעמוד על המדרכה, במרחק של צעד אחד לפחות משפתה. במקום שאין מדרכה יש להמתין ליד עמוד התחנה במרחק שני צעדים משפת הכביש.
 • אין לשחק בתחנת ההסעה.
 • הגיע רכב ההסעה לתחנה, יש להמתין עד שהוא נעצר לחלוטין ולעלות אליו בטור ולפי התור.
 • הכניסה לרכב ההסעה והיציאה ממנו תהיינה בדלת המיועדת לעליית נוסעים, כלומר בדלת הקדמית בלבד.
 • הנסיעה תהיה כאשר התלמיד חגור בחגורת בטיחות.
 • אין להוציא את הידיים או את הראש מהחלון.
 • אין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה.
 • יש לרדת מהרכב בזהירות ובמתינות וכאמור לעיל רק מהדלת הקדמית. יש לזכור כי באוטובוס גובה המדרגות עולה על הגובה המקובל.
 • אסור באיסור חמור להפריע לתלמיד אחר לרדת מרכב ההסעה או לדחוף אותו החוצה.
 • אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד שייסע. אין לחצות את הכביש לפני רכב ההסעה או מאחוריו.
 • מובהר בזאת כי במקרים של התפרעות ברכב בעת הנסיעה או גרימת נזק לרכב בעת הנסיעה תופעלנה סנקציות נגד המתפרעים או גורמי הנזק, ובכלל זה השעיה מההסעה לתקופה מסוימת וכן תשלום פיצויים עבור הנזק שנגרם. ההשעיה תבוצע בתיאום עם הרשות המקומית, עם מנהל בית הספר ועם הורי התלמיד, וכל הגורמים האלה יקבלו דיווח על משך ההשעיה.
 • יש לציית להוראות הנהג והמלווים בהסעה.

מתוך חוזר מנכ"ל של משרד החינוך:

"ההסעות מיועדות להביא את התלמידים במתכונת יום-יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם."


לפנים משורת הדין מתאפשר שימוש מבוגרים בהסעות תלמידים על בסיס מקום פנוי.

חסר רכיב