קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

מדריך על אפליקציית מערכת 'אביה'

21/10/2017

החל מ 1/11/17 כל השליטה על הקפצות והודעות ביטחון עוברות לאפליקציה של מערכת אביה.

מי שלא יתקין את המערכת עד תאריך זה לא יוכל לקבל הודעות ביטחון והאחריות תהיה עליו.

אנו מבקשים לעשות הכל כדי שנהיה ערוכים בסוף החודש.
מצורף מטה תחת "מסמכים מצורפים" קובץ הסבר אודות התקנת המערכת.
מי שזקוק לסיוע בהתקנה יפנה לטום או ניסן:

טום 054-4473515
ניסן 0584240677


תודה,
צוות ביטחון

מסמכים מצורפים

מדריך למשתמש - AVIA
חסר רכיב