קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

הודעה על סגירת תחנת הדלק המקומית

05/11/2017

קהילת נחל עוז שלום,

לאור התפתחויות רגולטוריות בתחום תחנות התדלוק בכלל ובתחנות הדלק במגזר הכפרי בפרט, נבחנה ההיתכנות של המשך הפעלת תחנת הדלק המקומית.
בשבוע שעבר הוצג ונידון הנושא בהנהלה הכלכלית של הקיבוץ. לאור הנתונים שהוצגו ולאור ההבנה כי בתנאים הקיימים לא ניתן להמשיך להפעיל את התחנה, הוחלט על סגירתה.

סגירת התחנה תתבצע בשני שלבים :
שלב א' - סגירת תחנת הבנזין.
תדלוק בנזין יתאפשר עד סיום המלאי הנוכחי. עם סיום המלאי הקיים תפורסם הודעה ומנקודה זו ואילך לא יתאפשר עוד תדלוק בנזין.

שלב ב' - סגירת תחנת הסולר.
נכון לעכשיו, ניתן יהיה להמשיך לתדלק סולר. סגירת השרות תתבצע בחודשים הקרובים ובהתאם למועד יישום פתרון תדלוק אלטרנטיבי לענפי המשק. לקראת סגירה סופית של השירות תפורסם הודעה.

אנו פועלים ליצירת הסכם קיבוצי מול אחת מתחנות הדלק באזורנו. הנושא עדיין בבדיקה וככל שתתגבש עסקה בשבועות הקרובים תפורסם הודעה בנושא.
רצ"ב מסמך שהוצג בדיון בהנהלה כלכלית ואשר מפרט את הסיבות לסגירת התחנה.

אוהד כהן
חסר רכיב