קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

עדכון - בינוי ביה"ס היסודי החדש

30/11/2017

תושבים יקרים שלום רב,

בינוי ביה"ס היסודי החדש בקמפוס קריית החינוך החל בהתרגשות ובשמחה גדולה. אבן הפינה הונחה ולאחריה הונחו היסודות לביה"ס ההולך ונבנה, הן פיזית והן ברוח. כינונו של ביה"ס החדש בקהילה ההולכת ומתרחבת מהווה הזדמנות להתחדשות, לבחינת תהליכים חינוכיים משמעותיים ולצמיחה פדגוגית.

במטרה להגיע ליעד של פתיחת ביה"ס היסודי החדש בספטמבר 2018, מתקיימת עבודה משותפת של מחלקת החינוך ומשרד החינוך.

במקביל להליך הבינוי מתקיים תהליך חידוד התפיסה החינוכית של המועצה. מחלקת החינוך וצוות ההיגוי של ביה"ס היסודי החדש נפגשים באופן סדיר ונערכים למימוש התפיסה החינוכית בכל הכרוך בהיבטים הארגוניים והפדגוגיים: היערכות לאזורי רישום, בחינת המשמעויות של בי"ס צומח שמתחיל מכיתות א'-ב' וקידום שיח פדגוגי, שיחבר בין שני בתי הספר, יגבש תכנית שיתופי פעולה ויעשיר את תחומי התוכן. צוות ההיגוי מורכב : מנציגי המועצה, מפקחת ביה"ס, הנהלת ביה"ס, נציגי השפ"ח, נציגות פורום הורים ונציגות מליאת המועצה. לצוות הזה מוזמנים לעיתים מומחים, אשר מסייעים לנו בבחינת דרכי פעולה שייטיבו עם התהליך וישביחו את תוצאותיו.

עבודת הקבלן מתקיימת במרץ רב תוך מעורבות מתמדת של ראש המועצה ובעלי התפקידים. המטרה היא לעמוד בהסכם לפיו עד הקיץ שלפני תחילת שנת הלימודים תשע"ט, יולי 2018, תושלם בניית שני אשכולות: בניין בן שש כיתות ובניין מנהלה. מעבר לשני בניינים אלו, אמורים להגיע לכלל השלמה במהלך 2019 שני אשכולות נוספים בני שש כיתות כל-אחד.

מחלקת ההנדסה מפקחת באופן הדוק על ביצוע העבודה, מתוך כוונה לעמוד ביעד.

חשוב לי לציין שבמהלך השנה תוזמן קהילת שער הנגב לשני מפגשים, שמטרתם עדכון, הסבר ומענה לשאלות. הזמנות ובהן מועדים מדוייקים יפורסמו בהמשך .

בברכה
אורי מלול
מנהל מחלקת החינוך מ.א.שער הנגב.

חסר רכיב