קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

סקר שביעות רצון לענפים נותני שירות

27/07/2018

לפניכם קישור לשאלון הסוקר את שביעות הרצון מענפי הקהילה ומהשירות הניתן בהם.

מטרת הסקר ללמוד, לשפר את רמת השירות בענפים ולהוות היזון חוזר לעוסקים במלאכה תוך שימת לב להערותיכם
כפי שיתבטאו בסקר.

הסקר נותן לכולם הזדמנות לשקף את שביעות רצונם מהשירותים הניתנים בקיבוץ ולהיות שותפים בתהליך שיפור השירות וקביעת היעדים והמטרות של הענפים והשירותים השונים.
הסקר אנונימי ותוצאותיו ינותחו מקצועית וישמשו כתשתית למתן משוב למרכזי הפעילויות כמו גם בסיס לתוכנית שיפורים ובניית תוכנית עבודה לשנת 2019 .

*שימו לב: אם אתם ממלאים את הסקר בנייד, יש להסתכל כשהמסך לרוחב (ייתכן ותופיע גלילה רוחבית). 

חסר רכיב