קיבוץ נחל עוז

מחר - שישי נשי בכייף

מועד התחלה: יום שישי , 08/03/2019 , 08:30
מועד סיום: יום שישי , 08/03/2019 , 12:00
מקום האירוע: מועדון לחבר


ההרשמה נסגרה. ניפגש בשישי בבוקר!

date=4.3.2019&type=hide&max=0&f5=מחר - שישי נשי בכייף%3CD%3E%D7%91%D7%97%D7%A8%D7%99%20%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%20%D7%9C%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%9E%D7%94%3A%3CD%3Etype%3CD%3Eradio%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A1%2C%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%A6%D7%95%2C%D7%A7%D7%A8%D7%91%20%D7%9E%D7%92%D7%A2%2C%D7%9C%D7%90%20%D7%90%D7%92%D7%99%D7%A2%20%D7%9C%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90&f6=מחר - שישי נשי בכייף%3CD%3E%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%92%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94%20%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%A9%3CD%3Etype%3CD%3Echeckbox%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94%2C%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94