קיבוץ נחל עוז

המרק של איתן מארח

מועד התחלה: יום חמישי , 19/09/2019 , 19:00
מועד סיום: יום חמישי , 19/09/2019 , 20:30
מקום האירוע: נגריה (אסם)