קיבוץ נחל עוז

אסיפת חברים מס' 20-01

מועד התחלה: יום שלישי , 07/01/2020 , 20:30
מועד סיום: יום שלישי , 07/01/2020 , 22:00
מקום האירוע: מועדון לחבר

האסיפה תתקיים ביום ג' 7.01.2020
בשעה 20.30 
במועדון לחבר

יו"ר האסיפה: מוישלה הראל

סדר היום:
אישור תקציב 2020 משק וקהילה

חומר מעודכן (אחרי הצגתו במפגש שיתוף ציבור)
יועלה לאתר בתחילת השבוע.רני ואהרלה

שימו לב: מצורף חומר מעודכן בעקבות שיתוף הציבור, ראו במסמכים מצורפים