קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

הטבות כלכליות

הממשלה אישרה המשך מתן הטבות כלכליות לשדרות וליישובי עוטף רצועת עזה בשנת 2013

04/11/2012
יום ראשון י"ט חשון תשע"ג

הממשלה אישרה היום, פה אחד, מתן הטבות כלכליות לאזור שדרות ועוטף רצועת עזה, לשנת 2013. חבילת הסיוע כוללת: הטבות כלכליות לתושבי האזור -
 • זיכוי מס בשיעור של 20%.
 • הנחה בשיעור 30% בארנונה למגורים.
 • סבסוד מעונות יום.
 • תגבור שירותי בריאות ורווחה:
  תגבור שירותים פסיכולוגיים ופסיכו-סוציאליים לפגעי חרדה, בעיקרם ילדים, באמצעות חמישה מרכזי חוסן.
 • סיוע בהפעלת מערכי חירום רפואיים - תגבור במספר ניידות טיפול נמרץ, הפעלת מוקד רפואי לילי ותגבור התחנה לבריאות הנפש בשדרות.
 • סיוע מיוחד לרשויות המקומיות:
  סיוע כלכלי לרשויות המקומיות - 8 מיליון ש"ח לעיריית שדרות, ו-5 מיליון ש"ח למועצות האזוריות.
 • סיוע לתעסוקה ולעסקים:
 • הפעלת מסלול תעסוקה לקליטת עובדים חדשים באזור.
 • הנחה בשיעור 24% בארנונה לתעשייה, מסחר ושירותים.
 • עדיפות בהקצאת עובדים זרים לחקלאות בשיעור של 15%.
 • פטור מדמי חכירה למינהל מקרקעי ישראל.
יצוין כי הממשלה הנוכחית, קיבלה החלטות דומות לחיזוק החוסן האזרחי, בכל אחת מארבע השנים האחרונות, בהשקעה כוללת של 785 מיליון ש"ח.
החלטה זו מצטרפת להחלטת הממשלה מלפני שבוע בעניין מיגון בתי תושבים בטווח של 4.5-7 ק"מ מגדר המערכת של רצועת עזה, ומשלימה את אסטרטגיית החוסן הלאומי בעוטף: שילוב בין מרכיבים מדיניים, ביטחוניים, ואזרחיים, המחזקים את כושר העמידה של התושבים והרשויות באזור.

חסר רכיב