קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

הצהרה לטובת קבלת שכר על ימי הבידוד

27/12/2020

הודעה חשובה - התנהלות בימי קורונה:

כל מי שנכנס לבידוד עפ"י הוראת משרד הבריאות, עליו להיכנס ללינק המצורף ולמלא הצהרה לטובת קבלת שכר על ימי הבידוד.
https://www.gov.il/he/service/quarantine-self-report

את האישור על מילוי ההצהרה יש להביא לחשבת השכר במקום העבודה.
ללא האישור על מילוי הצהרה על כניסה לבידוד, לא יהיה ניתן לקבל שכר על ימים אלו.
אבקש למלא אחר ההוראות כדי לאפשר לנו לשרת אתכם כפי שמתבקש.

שבוע טוב,
יעל טלקר
מנהלת מש"א

חסר רכיב