קיבוץ נחל עוז
חסר רכיב

שירותי גז - חברת גזגל

11/08/2016

לחברים ולתושבים שלום,

במהלך השנה האחרונה רבו התלונות לגבי השירות של חברת "פזגז". הניסיון לקבל שרות נאות
ולהוזיל מחירים לא צלח. קבלנו הצעות נוספות ולאחר בחינת הנושא אנו ממליצים לעבור לאספקת
שרותי גז מחברת גז גל.
 • חברת גז גל מספקת שירותי גז באזור, ותספק את בלוני הגז בנחל עוז בכל יום ג'.
 • ההתקשרות תהייה אישית ע"י הדייר מול גז גל. ניתן יהיה לשלם במזומן או בצ'ק בעת אספקת הבלון, או באשראי בטלפון לאחר האספקה.
 • כל אחד מאתנו שמחליט לעבור נחשב ל"לקוח חדש" מבחינת גז-גל, החברה תשלח טכנאי לבדיקת תקינות מערכת הגז ללא עלות לפני אספקת הבלונים הראשונה. הטכנאי יגיע לא יאוחר מ-3 ימי עבודה מרגע פתיחת הקריאה.
 • במועד הבדיקה יסופקו הבלונים, ויילקחו הבלונים הישנים של פזגז ללא עלות.
 • המחירון לנחל עוז:
  מיכל 12 ק"ג 131 ₪ כולל מע"מ
  התקנה 12*2 קומפלט 211( ₪ עד 4מ' צנרת נחושת( כולל מע"מ(
  התקנה 2*48 קומפלט 1811( ₪ עד 4מ' צנרת נחושת( כולל מע"מ(
  ביקור טכנאי ללא חלקים 221 ₪ כולל מע"מ
  המעבר לחברת גז גל יהיה מדורג עפ"י המועד בו כל אחד נזקק לשרות. 


במידה והחלטתם להפסיק לקבל שירות מפז-גז ולעבור לחברת גז גל:
 •  ההתקשרות הראשונה של כל אחד ואחד מכם תהיה כאשר נגמר לכם הגז באחד מהבלונים.
 • יש להתקשר ישירות לחברת גז-גל לטלפון 08-9930042 או 08-9923333 והחברה תיתן את המענה כפי שתואר לעיל. (אין יותר צורך לפתוח קריאת שרות).
 • נא רשמו לפניכם את המספרים לשליפה מהירה.
 • ניסים, עדי ואנוכי לרשותכם בכל שאלה בנושא.
* כל חבר ראשי לפנות עצמאית לכל חברת גז אחרת ולקבל שירות.

בברכה,
אילת גלס
חסר רכיב