קיבוץ נחל עוז

סיום יב'!!!

מועד התחלה: יום שישי , 04/06/2021 , 21:00
מועד סיום: יום חמישי , 03/06/2021 , 23:00
מקום האירוע: פאב
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&f5=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f6=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f7=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f8=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f9=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f10=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f11=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f13=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f14=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f15=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f16=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f17=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f18=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f19=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f20=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f21=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f22=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f23=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f24=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f25=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f26=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f27=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f28=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f29=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f30=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f31=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f32=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f33=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f34=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f35=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f36=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f37=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f38=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f39=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f40=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f41=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f42=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f43=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f44=סיום יב'!!!%3CD%3Ename&f45=סיום יב'!!!%3CD%3Ename