קיבוץ נחל עוז

קבלת שבת

מועד התחלה: יום שישי , 04/06/2021 , 18:00
מועד סיום: יום שישי , 04/06/2021 , 19:30
מקום האירוע: מועדון לחבר

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&f5=קבלת שבת%3CD%3Ename&f6=קבלת שבת%3CD%3Ename&f7=קבלת שבת%3CD%3Ename&f8=קבלת שבת%3CD%3Ename&f9=קבלת שבת%3CD%3Ename&f10=קבלת שבת%3CD%3Ename&f11=קבלת שבת%3CD%3Ename&f13=קבלת שבת%3CD%3Ename&f14=קבלת שבת%3CD%3Ename&f15=קבלת שבת%3CD%3Ename&f16=קבלת שבת%3CD%3Ename&f17=קבלת שבת%3CD%3Ename&f18=קבלת שבת%3CD%3Ename&f19=קבלת שבת%3CD%3Ename&f20=קבלת שבת%3CD%3Ename&f21=קבלת שבת%3CD%3Ename&f22=קבלת שבת%3CD%3Ename&f23=קבלת שבת%3CD%3Ename&f24=קבלת שבת%3CD%3Ename&f25=קבלת שבת%3CD%3Ename&f26=קבלת שבת%3CD%3Ename&f27=קבלת שבת%3CD%3Ename&f28=קבלת שבת%3CD%3Ename&f29=קבלת שבת%3CD%3Ename&f30=קבלת שבת%3CD%3Ename&f31=קבלת שבת%3CD%3Ename&f32=קבלת שבת%3CD%3Ename&f33=קבלת שבת%3CD%3Ename&f34=קבלת שבת%3CD%3Ename&f35=קבלת שבת%3CD%3Ename&f36=קבלת שבת%3CD%3Ename&f37=קבלת שבת%3CD%3Ename&f38=קבלת שבת%3CD%3Ename&f39=קבלת שבת%3CD%3Ename&f40=קבלת שבת%3CD%3Ename&f41=קבלת שבת%3CD%3Ename&f42=קבלת שבת%3CD%3Ename&f43=קבלת שבת%3CD%3Ename&f44=קבלת שבת%3CD%3Ename&f45=קבלת שבת%3CD%3Ename