קיבוץ נחל עוז

טופס הרשמה לדובשונים לשנת תשפ"ד כולל הסכם

מועד התחלה: יום חמישי , 17/08/2023 , 08:00
מועד סיום: יום ראשון , 03/09/2023 , 23:55
מקום האירוע:

שלום רב, 
שנה חדשה מתחילה ויש לחתום על הסכם שהייה במעון יום לשנת תשפ"ד. 

אתם מתבקשים לקרוא את ההסכם המצורף בעיון ולהירשם באמצעות הקישור המופיע מטה.
ההרשמה בטופס זה הינה עבור ילדי הדובשונים. ניתן להירשם עד ה-31.08.2023. **ההרשמה עדיין פתוחה


שימו לב למספר דגשים:

  • כל טופס הוא עבור הרשמה לילד אחד בלבד!
    במידה ויש יותר מילד אחד שברצונכם לרשום למערכת, עליכם לרשום כל ילד בנפרד, כולל כל הפרטים.

  • בשדה 'הוספת קבצים', יש להעלות צילומי תעודת זהות של שני ההורים.

  • אישור קבלה למעון ואישור ישוב, יינתן להורים לאחר חתימה על ההסכם המצורף באמצעות מנהלת החינוך ישירות. 

לשאלות ניתן לפנות למנהלת החינוך - שני יורן
מייל: gilrach@nahaloz.co.il 
נייד: 052-8897287

ברכות למצטרפים החדשים ולוותיקים המשך מהנה ופורה ושתהיה לכולנו שנה נעימה.


date=08.09.2023&type=hide&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%90%2F%D7%AA%20%D7%94%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&voptions=%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%2F%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f6=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA.%D7%96.%20%D7%A9%D7%9C%D7%95%2F%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f7=type%3CD%3Edate%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f8=טופס הרשמה לדובשונים לשנת תשפ%22ד כולל הסכם%3CD%3E%20&f9=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA%20%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A0%D7%97%D7%9C%20%D7%A2%D7%95%D7%96&f10=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%941%26%2344%3B%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%942&f11=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA.%D7%96.%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%941%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f13=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%941%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f14=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA.%D7%96.%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%942%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f15=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%942%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f16=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%99%D7%A9%2F%D7%AA%20%D7%A7%D7%A9%D7%A8%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3%2F%D7%AA%20(%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%91%D7%94%2C%20%D7%A9%D7%9D%2C%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F)%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f17=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%95%D7%99%D7%A9%20%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%95)&f18=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%D7%95%20%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%9C%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F&f19=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%203%26%2344%3B230%20%D7%A9%22%D7%97%2C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA%204%26%2344%3B364%20%D7%A9%22%D7%97%2C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%20%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%204%26%2344%3B464%20%D7%A9%22%D7%97%2C&f20=type%3CD%3Echeckbox%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%97%D7%93%20%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2F%D7%AA%20%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%97%D7%93%20%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A1%D7%9A%2049%20%D7%A9%22%D7%97&f21=type%3CD%3Echeckbox%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2F%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%22%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A3%20%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%96%D7%94%26%2344%3B%20%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%20%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%D7%99%D7%95%3CD%3Edefault%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2F%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%22%D7%93%20%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A3%20%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%20%D7%96%D7%94%2C%20%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%20%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%D7%99%D7%95&f22=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%3A%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2F%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%20%D7%91%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9B%D7%9F%2C%D7%9C%D7%90&f23=type%3CD%3Echeckbox%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%A1%D7%9C%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2F%D7%AA%20%D7%A1%D7%9C%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3%20%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%3CD%3Edefault%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%A8%2F%D7%AA%20%D7%A1%D7%9C%20%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3%20%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D